Opiskelijaksi valinta

Kielikoe ja soveltuvuushaastattelu

Yhteishaussa hakeneille emme järjestä pääsykoetta. Poikkeuksena ovat urheilijastatuksella hakeneet, jotka kutsumme urheilijahaastatteluun.

Kielikoe

Yhteishaun hakijat, jotka ovat hakeneet harkinnanvaraisen syyllä ”ulkomaalainen todistus” tai ”riittämätön kielitaito”, saavat postitse kutsun kielikokeeseen. Muistathan lähettää tarvittavat liitteet oppilaitokseemme, jotta harkinnanvarainen hakemuksesi voidaan huomioida!

Jatkuvassa haussa hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi selvitämme hakijan riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella.

Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus >> on ravintola- ja catering-alan perustutkintoon B1.1 ja matkailualan sekä liiketoiminnan perustutkintoihin B2.1.

Jatkuvan haun soveltuvuushaastattelu

Kutsumme jatkuvassa haussa hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta arvioiva haastattelu voi olla myös ryhmähaastattelu.

Jos et saavu soveltuvuushaastatteluun, hakemuksesi katsotaan peruuntuneeksi.

Päätöksen opiskelijavalinnastasi ja ohjeet paikan vastaanottamisesta saat postitse tai sähköpostitse.

Soveltuvuushaastattelujen seuraavat ajankohdat

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Vocational upper secondary qualification in Restaurant and Catering Services

 • ti 29.10.2019 klo 13–16
 • to 28.11.2019 klo 13–16
 • to 12.12.2019 klo 13–16

Matkailualan perustutkinto

 • ti 12.11. klo 9–11
 • ke 13.11. klo 14.30–16.30

Liiketoiminta

 • ti 15.10.2019 klo 15–17.30
 • ke 16.10.2019 klo 9–11
 • to 31.10. klo 9–10.30

Opiskelijaksi valinta soveltuvuushaastattelu

Valintapäätökseen vaikuttavia kriteerejä

 • koulutustarve muun muassa töissä, mutta tutkinto tai tutkinnon osa puuttuu.
 • alan vaihto, työllistyminen, terveydelliset syyt, motivaatio
 • motivaatio opiskella alaa ja selkeä urasuunnitelma (esim. työllistyminen, jatko-opinnot, yrittäjyys)
 • alalle suuntautuminen mm. aikaisempi työkokemus, harrastuneisuus, aikaisemmat opinnot haettavalta alalta
 • hakijan mahdollinen aikaisempi työkokemus tai opinnot sekä hänellä käsitys hakemansa alan tehtävistä
 • realistisia edellytyksiä opiskella ja työskennellä alalla