Käynnissä olevat hankkeet

Digikädenjälki

Digikädenjälki

Digioppimisella ammatilliseen kiertotalous- ja kestävän kehityksen osaamiseen.

Kausi: 1.4.2018–31.3.2020
Rahoittaja:
EU – Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Koordinaattori: Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Partnerit:Perho Liiketalousopisto Oy, Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Hankkeen kuvaus: Kiertotalous, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat kehityssuuntia, joita yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä halutaan edistää.

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalinen kestävän kehityksen oppimateriaali kiinteistöhuolto-, ruokapalvelu-, liiketalous- ja matkailualoille. Ammatillisen digioppimisen tavoitteena on tukea sekä yksilöiden että yritysten osaamista ja menestymistä kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaisen toiminnan kehittämisessä.

Farm to Restaurant

Farm to Restaurant (F2R)

Koulutuksen ja yritysten kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen liiketoiminnan ja matkailun aloilla

Kausi: 1.10.2019–30.4.2020
Rahoittaja:
Uudenmaan liitto
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Collico Oy, Herttoniemen Ruokaosuuskunta ja Korjuu.com

Hankkeen kuvaus: Hanke jatkaa Urban Food -muutosprojektissa (1.9.2018–30.4.2019) aloitettua työtä, jossa tavoitteena oli luoda uusia yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja pientuottajien ja ravintoloiden välille.

F2R-hankkeen tavoitteena on (1.) luoda uudenlainen pientuottajille suunnattu tilausjärjestelmä ja logistiikan toimintamalli, joka tukee ravintoloiden mahdollisuuksia hyödyntää lähiruokaa ja samalla tuottajien mahdollisuuksia saada ravintoloista uusia asiakkaita. Lisäksi tarkoitus on (2.) kehittää satokausikalenterisovellus ja karttapalvelu, jotka mahdollistavat entistä paremmin ravintoloita hyödyntämään lähiruokaa. Karttapalvelu tukee myös maatilamatkailun edistämistä.

Tavoitteena on myös (3.) kestävän gastronomian verkoston luominen ja vahvistuminen kestävän gastronomian nettisivujen (kestavagastronomia.fi) välityksellä.

EduComp

EduComp

Koulutuksen ja yritysten kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen liiketoiminnan ja matkailun aloilla

Kausi: 1.8.2019–31.7.2021
Rahoittaja:
OPH/Erasmus+ -ohjelma, KA1
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: F&U International Academy (Espanja), South West College (Pohjois-Irlanti), Col·legi Badalonès (Espanja), Laventeli (Ranska), Scancoming Ltd (Iso-Britannia), Scancoming SPRL (Belgia), IES ISIDOR MACABICH (Espanja), EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL (Espanja), Lycée boisjoly potier (Ranska, Reunion island), Light on the Path (Skotlanti), EduGate (Kypros)

Hankkeen kuvaus: EduComp -hankkeessa perustetaan yhteistyötä tekevä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista kehittävä ja tukeva verkosto liiketoiminnan ja matkailun aloille. Yrityspartnerit toimivat asiantuntijoina ja tuovat verkostoon tietoa työelämän tarpeista.

Ammatillisen koulutuksen reformin ja Erasmus+ ohjelman hengen mukaisesti tavoitteena on toteuttaa entistä pidempiä ja useita tutkinnon osia sisältäviä opiskelijaliikkuvuuksia.

Uuden OPSin tavoitteita täsmennetään kv-ympäristössä ja näyttöjen antamisen mahdollisuus ja hyvä laatu varmistetaan. Lisäksi päivitetään ammatillista osaamista ja löydetään uusia innovatiivisia ja innostavia uutta opettajuutta tukevia työtapoja ja metodeja. Hololens-laseja pilotoidaan kansainvälisissä opiskelija- ja opettajavaihdoissa.

Tavoitteena on myös tutustua ja saada tietoa uusista partnereista ja to-paikoista sekä ylläpitää olemassa olevia kumppanuuksia.

ViSu

ViSu

Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Kausi: 1.11.2019–31.12.2021
Rahoittaja: OPH / Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut
Koordinaattori: Turun kaupungin sivistystoimiala
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Länsirannikon koulutus oy WinNova, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun kaupunginsivistystoimi, ammatillinen koulutus ja Varalan säätiö

Hankkeen kuvaus: Hankkeen partnerien yhteisenä tavoitteena on tutkia virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Hankkeessa kokeillaan matalan kynnyksen AR-ympäristöjä, joihin opettajat valmennetaan tekemään omia sisältöjään.  Hankkeessa myös kartoitetaan ja pilotoidaan 3D-simulaatioiden hyödyntämistä opetuksessa.

Hankkeessa Perho Liiketalousopistolla on tavoitteena kehittää ja pilotoida eXtended -virtuaaliympäristöön rakennettuja oppimista, ohjausta ja opetusta sekä etäyhteyttä tukevia opetusmateriaalia ja digitaalisia palveluja ravintola- ja cateringalalle sekä myös liiketoiminnan ja matkailun aloille.

Hankkeessa myös hyödynnetään ja jatkokehitetään Perho Hololens ravintola- alan pilottiympäristöä konkreettisemmin opetus – ja ohjauskäyttöön sekä tutkitaan laajemmin sen hyödyntämisen mahdollisuuksia myös liiketoiminnan ja matkailun aloille, joiden opetuskäyttöön Perho Hololens ravintola-alan pilottiympäristö on helposti sovellettavissa. Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuuksia tuottaa eXtended -virtuaaliympäristöön materiaalia, jotka ovat käytössä muille ammatillisille oppilaitoksille tai asiasta kiinnostuneille.

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua


Taste Europe on the Go!

Rahoittaja: OPH/Erasmus+ -ohjelma, strateginen kumppanuushanke KA2
Kausi: 1.9.2018–30.11.2020
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Col’legi Badalonés, Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis”, Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, IPSAR “Luigi Carnacina”, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja NHTV Breda University of Applied Sciences

Käynnissä olevat hankkeet

Hankkeen kuvaus: Taste Europe on the Go! on hyvien käytäntöjen vaihtoa tukeva jatkohanke International POP-UP Restaurant- ja Culinary Caravan-hankkeille.

Hankkeessa ravintola-alan ja liiketoiminnan opiskelijat suorittavat sähköisen tutkinnonosan Working at a Company ja toteuttavat opettajien ohjaamina pop up -ravintolan.  AMK-opiskelijat Suomesta ja Hollannista toimivat pop up -ravintolassa esimiehinä.

Neljä viikon mittaista workshopia järjestetään vuorotellen mukana olevissa maissa (Suomi, Italia, Espanja ja Hollanti).

Tunne työ – suunnittele ura

Tunne työ – suunnittele ura

Tunne työ – suunnittele ura

Kausi: 1.3.2017–31.12.2019
Rahoittaja:
ESR / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Helsingin kaupunki, Saimaan ammattikorkeakoulu, Nuori Yrittäjyys ry, Lappeenrannan kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi, Lahden kaupunki, lukiokoulutus, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki

Hankkeen kuvaus: Tavoitteena lukiolaisten työelämätuntemuksen parantaminen ja urasuunnittelun helpottaminen. Pyritään luomaan työelämäyhteistyön malleja lukiokoulutukseen siten, että opetus- ja ohjaushenkilöstö tukee oppimista työelämälähtöisesti ja opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat.

Alatavoitteena on lisätä opettajien ja ohjaajien työelämätuntemusta esim. OpeTET-mallin kautta ja työelämätreffien avulla sekä järjestää yhteistyökursseja joko työelämän kanssa tai yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Lukiokoulutuksen rakenteita on tarkoitus kehittää niin, että lukio tukee opiskelijoiden urasuunnittelua.

Loma-aikoina hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppisopimuskoulutusta, opiskelijoiden työkokemus hyödynnetään ja ylipäätään ammatillisen koulutuksen yhteistyötä lisätään lukiokoulutuksen kanssa.

Sustainable Cooking for the Planet

Sustainable Cooking for the Planet

Updating skills of culinary teachers on alternative proteins for a tasty and sustainable future

Kausi: 1.10.2018–31.3.2021
Rahoittaja: Erasmus+ -ohjelma, strateginen kumppanuushanke KA2
Koordinaattori: ROC Da Vinci College/Alankomaat
Partnerit: Perho Culinary, Tourism & Business College, EntoCube ja Haaga-Helia AMK (Suomi), ASLAN GIPUZKOA ASSOCIATION OF VOCATIONAL TRAININ (Baskimaa), RIDGWATER AND TAUNTON COLLEGE (Iso-Britannia) ja STICHTING LANDSTEDE (Alankomaat)

Hankkeen kuvaus: The project seeks and builds knowledge relevant for VET training on alternative proteins in several areas.
Output: Cooking for the planet – Teaching & Training Module for VET students
This teaching and training module will contain a cycle of 10 weeks classes about learning to work with alternative proteins. The materials will be produced in the languages of the partner countries. Train the trainer short course, training events/practical workshops. Short-term joint staff training events

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua

Kausi: 1.7.2018–30.6.2020
Rahoittaja: OPH/Erasmus+ -ohjelma, KA1
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Stadin ammattiopisto ja REDU sekä kv-partnereina CHASE-verkoston oppilaitokset

Hankkeen kuvaus: Kansainvälisyys osana HOKS-polkua -hankkeessa tuotetaan yhteinen prosessi kv-HOKS’ille ammatillisen koulutuksen reformin lainsäädännön mukaisesti.

Hankkeessa kehitetään vaihtoehtoisia opetuksen ja oppimisen toteuttamistapoja sekä joustavia malleja opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen. Palvelumuotoilua hyödyntämällä rakennetaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja digitaalisiin ohjaus- ja tukipalveluihin sekä avataan tutkinnonosien tavoitteita.

Akademie Otzenahausen

Akademie Otzenahausen

Sustaintability

Kausi: 2019
Rahoittaja: Anerkannter Bildungsträger ja Gesellschaft der Europäischen Akademien e.V.
Koordinaattori: Europäische Akademie Otzenhausen
Partnerit: Perho Culinary, Tourism & Business College/Suomi, Main-Taunus-Schule Hofheim/SaksaIstituto Technico Commerciale ”Archimede”/Italia ja ”Petru Rares” National College/Romania 

Hankkeen kuvaus: Grassroots, Self-Commitment and Ecodictatorship – Can Democracy Achieve Sustainable Development? Tutustutaan kestävään kehitykseen, kulttuureihin ja kieliin. Vierailulle Saksan Otzenhauseniin viikolla 8, Italian Modicaan viikolla 43 osallistuu Perho Liiketalousopistosta  13 opiskelijaa ja kaksi opettajaa.

MR Amis-Mixed Reality

MR Amis-Mixed Reality

Tekoäly ja robotiikka ammatillisessa koulutuksessa

Kausi: 1.3.2018–31.12.2019
Rahoittaja: OPH / Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Digitalisaatio
osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden tukena
Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Ammattiopisto Live, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Suomen ympäristöopisto Sykli, TTS Työtehoseura, Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia

Hankkeen kuvaus: Perho Liiketalousopistossa tavoitteena on selvittää lisätyn todellisuuden, AR (Augmented Reality) ja MR (Mixed Reality), hyödyntämistä opetuksessa sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisätyn todellisuuden toivotaan lisäävän luovia ratkaisuja fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistämisessä.

Virtuaalisissa ympäristöissä voidaan oppia ja tehdä tehtäviä uudella tavalla. Kokemus oppimisesta voi parantaa opiskelijan tuloksia ja lisätä kiinnostusta oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa tutkitaan, millaiset tekniset ratkaisut tukevat opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja työelämään tutustumista. Opiskelijat, opettajat ja työelämäkumppanit ovat vahvasti mukana muotoilemassa käyttäjälähtöistä virtuaalista ympäristöä.

Lukuvuoden 2018–2019 aikana XR Studio toteutti Perho Liiketalousopistolle HoloLens-sovelluksella virtuaalisen oppimisympäristön, joka opastaa ja ohjeistaa työprosessien vaiheiden tekemisessä. Käyttäjä hallinnoi Hololens-sovellusta eleillä tai katseella, jolloin kädet jäävät vapaaksi työskentelyä varten.

Sovellusta kehitettiin kesällä 2019 rakentamalla hallintointityökalu, jonka avulla voidaan itse lisätä opetusmateriaalia sovelluksen käyttöliittymään.

MR Amis-hankkeessa on selvitetty myös Pepper-robotin hyödyntämistä opetuksessa ja Arilyn-sovelluksen käytettävyyttä oppimisen tukena.

Digikädenjälki

Digikädenjälki

Kausi:
Rahoittaja:
Koordinaattori:
Partnerit:

Hankkeen kuvaus:

KOPPI – palvelumuotoilu

KOPPI

KOPPI – koulutukseen parempia koulutuskokemuksia ja innovaatioita

Kausi: 31.1.2018–31.12.2019
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Business College Helsinki Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy, TTS Työtehoseura ry, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, Kiinteistöalankoulutussäätiö sr Kiinko

Hankkeen kuvaus: Koppi-hankkeella uudistetaan ja kehitetään oppilaitoksen ydinprosesseja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen niin, että asiakasnäkökulma on aina kaiken kehittämisen keskiössä.

Uudistettavaksi prosessiksi valittiin HOKS-prosessi. Hankkeessa levitetään muotoiluosaamista oppilaitoksessa niin, että muotoiluajattelua ja –menetelmiä osataan hyödyntää kehittämistoiminnassa ja opetuksessa. Hankkeessa kokeiltuja muotoilun menetelmiä jaetaan sähköisessä muodossa case-esimerkkien kautta.

Tunne Työ – suunnittele ura

Tunne Työ – suunnittele ura

Kausi:
Rahoittaja:
Koordinaattori:
Partnerit:

Hankkeen kuvaus:

Urban Food – Smart & Clean

Urban Food – Smart & Clean

Kausi:
Rahoittaja:
Koordinaattori:
Partnerit:

Hankkeen kuvaus:

Lark 8

Lark-kasi

Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen

Kausi: 16.1.2019–31.12.2019
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Keski Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, AVA-instituutti, Business College Helsinki, Edupoli, Hyria Koulutus Oy, Kanneljärven Opisto, Luksia, Mercuria, Omnia, Careeria, Yrksinstitutet Prakticum, Koulutuskeskus Salpaus, Ammattiopisto Spesia, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Työtehoseura ja Varia

Hankkeen kuvaus: Lark-kasi -hankkeen painopistealueina Perho Liiketalousopistossa on palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen.
Toinen hankkeen painopiste on koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen, johon liittyy vertaisarviointi ja siihen liittyvä osa-alue Osaamisen hankkiminen.

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Kausi: 2.1.2019–31.12.2020
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, Helsinki Business College, Seurakuntaopisto,  Ammattiopisto LIVE, Careeria, Practikum,  Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ammattiopisto Spesia

Hankkeen kuvaus: Johtamisella pedagogista hyvinvointia -hankkeella kehitetään pedagogista hyvinvointia osaamisen johtamisella yhdessä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa. Painopistealueina ovat johtamisosaamisen kehittäminen pedagogisen hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta sekä kumppanuuksien johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen. Hankkeen avulla saamme lisäksi tutkimustietoa digitaaliseen ympäristöön siirtymisen vaikutuksista pedagogisessa johtamisessa.

Strategiahanke

Kv-strategiahanke

Ravintola-alan vetovoiman nosto

Kausi: 1.6.2018–31.12.2020
Rahoittaja:
OKM
Koordinaattori: Omnia
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Stadin ammattiopisto, Varia ja Turun kristillinen opisto

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on, että maahanmuuttajataustainen opiskelija valmistuu ja työllistyy ammattiin ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan toimialoille. Hankerahoituksella on mahdollistettu muun muassa englanninkielisten verkko-opintojen monipuolistaminen ja laajentaminen kaikkiin yhteisten tutkinnon osien (YTO)-opintoihin. Valmistuessaan opiskelijoilla on myös työelämässä tarvittava riittävä suomen kielen taito.

Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisessa monikulttuurisuuskoulutuksen avulla. Näin pystytään selkeyttämään linjaukset ja toimintatavat, jotka koskevat eri kulttuurien/uskontojen sääntöjen vaikutuksia opintojen ja työnteon rajoittamiseen.

Rahoituksellisesti sisäinen hanke

Lisätiedot: sari.tuovinen (at) perho.fi


Käynnissä olevat hankkeet – lisätiedot

Pekka Selenius, laatu- ja hankejohtaja
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi

Kv-hankkeet
Johanna Mäesalu, kansainvälisen toiminnan päällikkö
Manager, International Affairs
+358 (0)50 380 5944
johanna.maesalu (at) perho.fi