KEKE-TEEMA: MARRASKUU17

KESTÄVÄ KULUTUS & VASTUULLISET HANKINNAT

Marraskuun tietoiskuna on kestävä kulutus & vastuulliset hankinnat – jo vaikka vain lähenevän suurkulutussesongin, joulun, kunniaksi. Maapallon uusiutuvat luonnonvarat vuodelle 2017 on siksi toiste jo kulutettu loppuun kuukausia sitten, vaikka vuosi ei ole vielä(-kään) paketissa.

Mitä tarkoitetaan kestävällä kulutuksella?

Kestävä kulutus on kuluttamista, joka on sopusoinnussa luonnon kanssa. Arkisilla ratkaisuilla pyrimme siihen, että kulutuksestamme aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle, mikä siis tekisi kulutuksestamme kestävää. Huomioimme luonnonvarat ja niiden säilymisen sekä minimoimme ympäristöhaitat. Suurimmat ilmastovaikutukset, jota mitataan mm. hiilijalanjäljellä, aiheutuvat liikenteestä sekä asumisesta ja ruoasta.

1
1

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Toisinaan hiilijalanjäljellä viitataan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen sijaan pelkkiin hiilidioksidipäästöihin.

 

Päivittäisillä valinnoillamme voimme kuluttajanakin vähentää omaa hiilijalanjälkeämme jopa 25–40 %.

Osallistu 24.11.2017
ÄLÄ OSTA MITÄÄN -päivään

Yksi tapa säästää maapalloa eli olla rasittamatta sitä tarpeettoman paljon, on yksinkertaisesti ostaa/kuluttaa vähemmän. Osallistu 24.11. Älä osta mitään-päivään ja haasta kaverisinkin mukaan!

Perustietoa kestävästä kulutuksesta


Ilmasto-opas >>
Kulutus >>

Kuluttajavalinnat >>
Ekologisempi elämä >>

Testaa kaverisi kanssa, ovatko kulutustottumuksenne ympäristön kannalta kestäviä

Ostoksilla >>
Materiaalitehokkuus >>

Tai tee heti pikatesti!
Miten elämäntapasi huomioi ympäristön >>
Maailmaa voi muuttaa syömällä >>

Reilua kauppaa ja vastuullisia valintoja

Kestävä kulutus huomioi myös työntekijät ja takaa työntekijöille asialliset työolosuhteet ja riittävän toimeentulon. Tunnethan sinäkin Reilun kaupan >>

Ihana, kestävä joulu!!!

Mitä jos antaisitkin tänä jouluna lahjaksi jotain muuta kuin tavaraa >>