Näin haet meille

Yhteishaku ja jatkuva haku – hakeminen perustutkintoihin

Yhteishaussa hakemukset jätetään Opintopolku.fi -palvelun kautta. Jatkuvan haun hakulomakkeet löytyvät kotisivuiltamme koulutusesittelyjen yhteydestä sekä Opintopolku.fi:stä.

Näin haet meille

Hakeminen suoraan peruskoulusta: yhteishaku

Peruskoulun samana tai edellisenä vuonna päättäneet hakevat ensisijaisesti yhteishaun kautta. Valtakunnallinen yhteishaku toisen asteen ammatilliseen koulutukseen järjestetään keväisin.


Muut hakijat: jatkuva haku

Jatkuva haku toimii yhteishaun rinnalla hakeutumisväylänä ammatilliseen perustutkintoon tai suorittamaan sen osan/osia. Jatkuvassa haussa voit hakea perustutkintoihimme läpi vuoden ja kelloon katsomatta.

Hae jatkuvassa haussa, jos olet jo suorittanut toisen asteen (lukio, ammatilliset opinnot) tai korkeakoulututkinnon tai sinulta ovat jääneet opinnot kesken ja/tai sinulla on työelämäkokemusta. Myös pelkästään peruskoulun suorittaneet voivat hakea jatkuvassa haussa yhteishaun ulkopuolella.


Tietoa opiskelijaksi valinnasta ja paikan vastaanottamisesta

Opiskelijaksi valinta >>

Opiskelupaikan vastaanottaminen >>