HAE NYT, VALMISTU 0–2 V:SSA

Ma 9.10.2017 startti: haku vielä to 5.10. klo 12 asti >>
Tammikuussa 2018 alkavat opinnot: 
haku ti 31.10. asti >>

• erillishaku lukion päättötodistuksella hakeville osoitteessa Opintopolku.fi
• jatkuva haku ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille ja/tai työkokemusta jo hankkineille, hakulomake mm. koulutusesittelyiden yhteydessä

Hae nyt – valmistu 0–2 v:ssa*. Hakujen kohteina ovat seuraavat ammatilliset perustutkintokoulutukset:

• Hotelli-, ravintola- ja cateringala
Ruokapalvelu, kokki

• Matkailuala
Matkailupalvelujen myynti ja tietopalvelut, matkailuvirkailija
Matkailupalvelut, matkailupalvelujen tuottaja

• Liiketalous
Myynti ja markkinointi, merkonomi
Talouspalvelut, merkonomi
Urheiluakatemia, merkonomi

*valmistut sitä nopeammin, mitä enemmän sinulla on jo aiemmin hankittua alan osaamisesta